Giỏ hàng

Tổng quan về Mục tiêu ba

Một khuôn khổ để giúp các hệ thống chăm sóc sức khỏe tối ưu hóa hiệu suất

Năm 2007, Viện Cải thiện Chăm sóc Sức khỏe (IHI) đã phát triển một khuôn khổ để giúp các hệ thống chăm sóc sức khỏe tối ưu hóa hiệu suất bằng cách sử dụng nhiều loại thước đo khác nhau. Vì khuôn khổ sử dụng "phương pháp tiếp cận ba hướng", IHI gọi nó là Mục tiêu ba. 1

Ba lĩnh vực trọng tâm của Triple Aim là:

 1. Cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân
 2. Giảm chi phí chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người
 3. Cải thiện sức khỏe của quần thể nói chung

Việc đạt được Mục tiêu ba sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của các tổ chức chăm sóc sức khỏe đang hướng tới hệ thống thanh toán dựa trên giá trị. Triple Aim cũng khuyến khích các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe sử dụng các chiến lược để cải thiện sức khỏe của cộng đồng 2 bên ngoài các bệnh viện và phòng khám tạo nên hệ thống chăm sóc sức khỏe.

ihi bản vẽ ba mục tiêu
 TÔI XIN CHÀO

Trong khi Mục tiêu ba có ba thành phần, chúng không nhất thiết phải là các bước. Các tổ chức chăm sóc sức khỏe nên theo đuổi cả ba mục tiêu của Mục tiêu ba cùng một lúc.

Tuy nhiên, có một số bước mà các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể thực hiện trước khi thực hiện sẽ giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ hơn:

 • Tìm ra các nhu cầu riêng của cộng đồng và xác định các nhóm dân số có nguy cơ
 • Thiết lập các mục tiêu cụ thể của tổ chức và hệ thống
 • Phát triển một cách để đo lường, theo dõi và chứng minh sự tiến bộ

Cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân

Một trong những mục tiêu chính của Triple Aim là cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân khi họ tương tác với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả và ở cấp độ dân số, các hệ thống chăm sóc sức khỏe cần đánh giá sức khỏe tổng thể của cộng đồng mà họ phục vụ, xác định bất kỳ mối quan tâm hiện có hoặc các khu vực có nguy cơ, và đánh giá tỷ lệ tử vong chung. 3

Ngoài ra, đã có một số sáng kiến ​​trong thập kỷ qua nhằm giúp bệnh nhân điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn. Điều này đã bao gồm các bước để cải thiện giao tiếp giữa các nhà cung cấp.

Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR), Tổ chức chăm sóc có trách nhiệm (ACO) và Tổ chức chăm sóc được quản lý (MCO), Ra quyết định chung 4 và nhóm điều phối chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm chỉ là một vài ví dụ về những thay đổi đang được thực hiện trong hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp Hoa Kỳ Những trạng thái.

Các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể theo dõi tác động của những thay đổi này thông qua khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và các biện pháp cải tiến chất lượng đã thiết lập.

Giảm chi phí

Hoa Kỳ có hệ thống chăm sóc sức khỏe đắt nhất trên thế giới, 5 , chiếm 17% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đến năm 2020, con số đó dự kiến ​​sẽ đạt 20%. Trong khi chi phí của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang tăng lên thì chất lượng của các dịch vụ đó lại không.

Ở những nơi khác trên thế giới, hệ thống chăm sóc sức khỏe đã đạt được chất lượng chăm sóc cao hơn với chi phí thấp hơn. 6 Biết được điều này, Hoa Kỳ có động lực để tăng chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà nước này cung cấp trong khi giảm chi phí — nhưng đó là một hành động cân bằng phức tạp. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và chi phí chăm sóc sức khỏe ở bất kỳ quốc gia nào, một số yếu tố trong số đó đặc biệt nặng nề ở Mỹ

Thứ nhất, dân số Hoa Kỳ đang già đi và phát triển các vấn đề sức khỏe mãn tính hơn. 7 Nhiều người chỉ đơn giản là hậu quả của việc sống lâu hơn. Các quốc gia có kỳ vọng sống cao hơn đương nhiên phải đối mặt với tình trạng sức khỏe mãn tính làm ảnh hưởng đến dân số già, nhiều trong số đó có thể gây tốn kém cho việc chẩn đoán và điều trị.

Thành phần giảm chi phí của Mục tiêu ba khuyến khích các tổ chức chăm sóc sức khỏe tìm cách giảm chi phí chăm sóc mà họ cung cấp, đồng thời tăng chất lượng, cũng như xác định các nhóm dân số có nguy cơ và giải quyết các mối quan tâm về sức khỏe của cộng đồng.

Cải thiện sức khỏe dân số

Một trong những khía cạnh chính của Mục tiêu ba là tập trung vào việc xác định và giải quyết rủi ro trong cộng đồng. Tất cả mọi người sống trong cộng đồng mà một tổ chức chăm sóc sức khỏe là thành viên đều có thể trở thành bệnh nhân. Hiểu được những lý do có khả năng xảy ra nhất khiến các thành viên của một nhóm dân số cụ thể tham gia vào hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể giúp các tổ chức phát triển trước các chiến lược để bù đắp chi phí và cung cấp dịch vụ chăm sóc được cải thiện, lấy bệnh nhân làm trung tâm và phối hợp.

IHI đã đưa ra năm khuyến nghị 8 cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe đang trong quá trình thiết kế các mô hình chăm sóc mới nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân của họ nhằm giúp họ đạt được các mục tiêu phụ thuộc lẫn nhau của Mục tiêu ba người:

 • Thu hút sự tham gia của các cá nhân và gia đình khi thiết kế các mô hình chăm sóc
 • Thiết kế lại các dịch vụ và cấu trúc chăm sóc ban đầu
 • Cải thiện phòng chống bệnh tật và tăng cường sức khỏe
 • Xây dựng nền tảng kiểm soát chi phí
 • Hỗ trợ tích hợp và thực thi hệ thống

Một lời từ rất tốt

Mục tiêu ba là một khuôn khổ được phát triển bởi Viện Cải thiện Chăm sóc Sức khỏe (IHI) vào năm 2007 với mục đích hỗ trợ các hệ thống chăm sóc sức khỏe trong việc tối ưu hóa hiệu suất, giảm chi phí và cải thiện chăm sóc bệnh nhân thông qua nhiều biện pháp và biện pháp can thiệp. Việc triển khai những thay đổi này sẽ diễn ra theo thời gian và liên tục cho đến khi các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp Hoa Kỳ áp dụng, triển khai và tích hợp chúng vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khi nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe đạt được tiến bộ trong việc áp dụng các mục tiêu của Mục tiêu ba, bằng chứng sẽ giúp tập trung lại định hướng của hệ thống chăm sóc sức khỏe rộng lớn hơn ở Hoa Kỳ. Như đã xảy ra trong vài thập kỷ qua, những nỗ lực liên tục, bền vững nhằm giảm chi phí, cải thiện chất lượng và làm cho việc chăm sóc bệnh nhân tập trung hơn và phối hợp tốt hơn có thể sẽ vẫn là những ưu tiên. Hy vọng rằng khi có nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe trong hệ thống đổi mới và đầu tư vào việc cải thiện các quy trình này, nó sẽ truyền cảm hứng cho sự thay đổi trong toàn bộ hệ thống, mang lại lợi ích cho bệnh nhân, nhà cung cấp và người trả tiền.